Martelaarschap tussen Natie en Religie - Mariwan Kani

You are here

Een proefschrift dat ik vond over een paar moeilijk te doorgronden begrippen in de Koerdische cultuur.

Martelaarschap tussen Natie en Religie

Politieke liefde, poëzie en zelfopoffering in Koerdisch nationalisme

Mariwan Kani

 

abstract

Mariwan Kanie bestudeerde de wordingsgeschiedenis en de veranderende betekenissen van de notie van martelaarschap binnen het Koerdisch nationalisme van het begin van de negentiende eeuw tot het einde van de twintigste eeuw. Deze geschiedenis is samen te vatten in de transformatie van martelaarschap van een mystieke en passieve vorm van lijden naar een gewelddadige activistische politieke dood voor de natie en het vaderland. Naties dwingen, net als religies, zelfopofferende liefde af. Dit suggereert dat modern martelaarschap gezien moet worden als een modern fenomeen, waarin religie geïndividualiseerd en, in een bepaald opzicht, geseculariseerd wordt. Kanie onderzocht ook de transformatie van martelaarschap in een gendercontext. In de negentiende-eeuwse Koerdische literatuur is de prototypische martelaar een man die lijdt aan een onmogelijke liefde voor een vrouw. Mannen waren dus de slachtoffers van vrouwen, meer dan de heroïsche verdedigers van een natie die zichzelf niet kan verdedigen. Met de opkomst van het nationalistische discours werd het martelaarschap in eerste instantie voorgesteld als de acties van dappere mannen die zichzelf opofferen voor een Koerdische natie, in de literatuur geportretteerd als een geliefde vrouw of een zieke moeder.

verdere info : http://dare.uva.nl/record/354634

© Els Vanden Meersch